Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, επί της οδού Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΡ. 4, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, στον ΓΙΟΥΣΟΥΦΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Φωτίου

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: