Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο) επί της οδού Λεωφ. Καλλιθέας αρ.70, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΑΝΤΑ του ΤΕΪΜΟΥΡΑΖ

Αριθμός Απόφασης:

031

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: