Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), επί της οδού Θ.Χατζίκου 72, πάρκο αναχώματος (εντός του Δημοτικού πάρκου επί των οδών Θ.Χατζίκου, Λεωφ.Δενδροποτάμου και προέκταση της οδο

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: