Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,επί της οδού ΧΡ.ΚΑΝΑΚΗ 1,στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων στην ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: