Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ANAΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς εργαστήριο ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Θ. Χατζίκου 72 στον Ντόμπρο Χρυσοβαλάντη

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: