Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην εταιρία HUB LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗ

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: