Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

053

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: