Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ’’ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 66, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: