Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» επί της οδού Θ. Χατζίκου 12, στον Τσίγκα Γεώργιο

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: