Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 38 στον Σαντίκογλου Παναγιώτη

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: