Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ–ΠΡ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» επί της οδού Ι. Χαλκίδη 23 στην Μπελμπιτζόγλου Ελευθερία

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: