Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε΄72, στην Μαρκοπούλου Ανδρομάχη

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: