Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, επί της οδού Ζαλόγγου 1, στον Τζόλα Κωνσταντίνο

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: