Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 59 στον Σαρηγιαννίδη Ευστάθιο του Ιωάννη

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

05/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: