Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ επί της οδού Λιγδών 10 στον Καραπέτρο Νικηφόρο Νικόλαο

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: