Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», επί της οδού Φιλιππουπόλεως 80 στην Δουλγερίδου Αναστασία

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: