Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: