Διαγραφή από το διπλογραφικό σύστημα της συμμετοχής του πρώην Δήμου Μενεμένης στην «Κοινοπραξία Τ.Α. Β.Δ. Θεσσαλονίκης για την κατάρτιση με διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ».

Αριθμός Απόφασης:

385

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: