Διαγραφή χρηματικού καταλόγου λόγω παραλαβής ακινήτου μετά την εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: