Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ από βεβαιωμένο Χ.Κ. λόγω εσφαλμένης χρέωσης στον οδηγό και επαναχρέωση της οφειλής στον ιδιοκτήτη

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: