Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ (ώστε να διαγραφούν οι προσαυξήσεις ) λόγω μη ενημέρωσης του οφειλέτη και επαναχρέωση της οφειλής.

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

04/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: