Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ελλιπών - λανθασμένων στοιχείων ή λόγω θανάτου των οφειλετών.

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: