Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης οφειλής

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: