Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης παράβασης.

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: