Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης παράβασης.

Αριθμός Απόφασης:

371

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: