Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω εσφαλμένων στοιχείων χρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: