Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν καταγγελία μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων του Ταβλαρίδη Χαράλαμπου

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: