Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένης οφειλέτριας από χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένων στοιχείων χρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: