Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένου οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π. και απενεργοποίηση καρτέλας χρέωσης Τ.Α.Π.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: