Διαγραφή οφειλής εγγεγραμμένου οφειλέτη Τ.Α.Π. λόγω διπλής καταχώρισης.

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: