Διαγραφή οφειλής που αφορά εισφορά σε γη και χρήμα

Αριθμός Απόφασης:

338

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: