Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ της ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με ΑΦΜ 021564200, εγγεγραμμένης οφειλέτριας ΤΑΠ στους βεβαιωμένους ταμειακά ΧΚ 101,112,128,139,1049,1249/19»

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: