Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ των ΓΚΙΩΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αστέριου με ΑΦΜ 047744182 και ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Σταύρου με ΑΦΜ 166112347 ,εγγεγραμμένων οφειλετών ΤΑΠ στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1363 /22

Αριθμός Απόφασης:

338

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: