«Διαγραφή οφειλής του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΚΑ, με ΑΦΜ 043158257, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1381/2023 λόγω εσφαλμένων στοιχείων».

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: