Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο που αφορά καταβολή δημοτικών τελών για τον κο Μακαρωνά Ιωάνη του Δημητρίου.

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: