Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους, λόγω του ότι δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων για την περιοχή που ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο.

Αριθμός Απόφασης:

073

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: