Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: