Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: