Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν κλήση Τροχαίας του ΜΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: