Διαγραφή oφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν τέλος επι των ακαθάριστων εσόδων 0,5% της ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: