Διαγραφή οφειλών από τους υπ’ αριθ. 25/2014 και 26/2014 χρηματικούς καταλόγους που αφορούν μισθώματα και χαρτόσημο μισθώματος από 1-5-2014εως 31-12-2014 λόγω εφαρμογής της 7259/14 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: