Διαγραφή οφειλών λόγω έκδοσης της αριθμ. 9209/2020 δικαστικής απόφασης

Αριθμός Απόφασης:

047

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: