Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: