Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: