Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: