Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου του οφειλέτη

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: