Διαγραφή οφειλών Μιλκάκη Μιχαήλ από Χρηματικούς Καταλόγους βάσει του Ν. 3649/08.

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: