Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράβασης του ΚΟΚ και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντους ποσού λόγω καταβολής της οφειλής.

Αριθμός Απόφασης:

383

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: