«Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών» 1. του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑ με ΑΦΜ 051434754 εγγεγραμμένου οφειλέτη στους βεβαιωμένους ταμειακά ΧΚ 1546,1547,1548,1549/2023 2. της «ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 998122823 εγγεγραμμένου οφειλέτη στους βεβαιωμένους ταμειακά ΧΚ 1510,1511,1512,1513,1514,1515/2023 3. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝ με ΑΦΜ 075041479 εγγεγραμμένου οφειλέτη στους βεβαιωμένους ταμειακά ΧΚ 1540,1541/2023 4. της ΣΟΦΙΑΣ ΣΟΥΜΠΛΗ με ΑΦΜ 050366915, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1402/2023(αρχικός ΧΚ 1739/2021) 5. της «ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094298715, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1641/2023 (αρχικός ΧΚ 1565/2022) 6. της ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ με ΑΦΜ 108645740, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1665/2023 (αρχικός ΧΚ 1642/2022) λόγω εσφαλμένων στοιχείων»

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: