Διαμόρφωση του εδάφους του οικοπέδου επί της οδού Δημοσθένους 5.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: